Become a Fan

Watch videos at Vodpod and more of my videos

« Công dụng của Trà Xanh từ Phương Đông trong việc chống Lão hóa | Main | ageLOC Transformation Named "Best New Product of the Year" »

Saturday, September 25, 2010

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Phuc

Em ở Vietnam và đã uống mấy ngày nhưng thấy hình như không có tác dụng rõ rệt lắm. Em đã uống theo cả 2 cách:

- Uống 3 viên/lần, 2 lần/ngày
- Uống 6 viên vào buổi sáng.

Buổi tối em uống thêm 1 gói Lifepak nano.

Dean

Em tiếp tục uống đều. Kết quả của từng người đều khác nhau và thường sau 2 hoặc 4 tuần (như chỉ dẫn trong phần Q&A). Em nên uống LifePak Nano sau bữa ăn sáng hoặc trưa, không nên uống vào buổi tối.

The comments to this entry are closed.